Skocz do zawartości

Warunki użytkowania

REGULAMIN OGÓLNY FORUM ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG

PORTALU CUCKOLDPLACE.PL

 

1. Na Forum, mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Wszelkie materiały które publikujesz na tym forum, mogą zawierać opisy oraz pliki audiowizualne przedstawiające wyłącznie osoby pełnoletnie. Materiały nie spełniające standardów naszej społeczności, zostaną usunięte bezzwłocznie w chwili wykrycia ich przez ekipę Administracyjną. Jeżeli nie masz ukończonego 18 roku życia, natychmiast opuść to Forum i zaprzestań w tym momencie procesu rejestracji lub, jeśli jesteś Użytkownikiem niezarejestrowanym, zaprzestań odwiedzania i przeglądania tego Forum. To Forum zawiera treści erotyczne dozwolone wyłącznie od 18 roku życia. Użytkowanie Forum w tym pierwsze logowanie, oznaczają akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

2. Każdy Użytkownik, który ŚWIADOMIE łamie ten Regulamin podlega karze ograniczenia funkcjonalności konta a w uzasadnionych przypadkach konto Użytkownika zostanie zbanowane. Poprzez świadome łamanie Regulaminu, rozumie się publikowanie treści, lub określone zachowanie się Użytkownika na Forum wraz z odniesieniem iż jest świadomy łamania zasad tego Regulaminu oraz nieuchronności kary. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


3. Należy dobrze zapoznać się z tematyką działów. Tworzenie nadmiernej ilości treści nie dotyczących tematu danego forum, może spowodować usunięcie tych treści przez Moderatorów bez uprzedzenia Użytkowników o tym fakcie. W uzasadnionych przypadkach, funkcjonalność konta Użytkownika, może zostać ograniczona. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

 

4. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu nowego konta, potwierdzeniu adresu email zostaje automatycznie przeniesiony do grupy, wymagającej aktywacji. Ponadto, każdy Użytkownik który znajduje się w grupie wymagającej aktywacji, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności minimum konta podstawowego, wnosi składkę na utrzymanie serwera. Specyfikacja dostępnych kont, znajduje się w Przewodniku Cuckoldplace.PL Administrator Główny jednocześnie informuje, że specyfikacja limitów dla Użytkowników posiadających Konta Podstawowe, może ulegać zmianie i nie jest specyfikacją gwarantowaną przez cały okres użytkowania konta. Wszyscy Użytkownicy przebywający w grupie wymagającej aktywacji, nie są zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek działań, podawania jakichkolwiek danych osobowych oraz wnoszenia składki. Konta Użytkowników, którzy nie wnieśli składki w 14 dniowym terminie od momentu rejestracji, są usuwane.

 

5. Z chwilą wniesienia składki, każdy Użytkownik zostaje przeniesiony do Grupy "Potwierdzony". Z Grupy tej zobowiązany jest w ciągu 4 dni dokonać wyboru Grupy Preferencji, co stanowi czynność obowiązkową. Po dokonaniu wyboru, aktywowana jest na próbny okres subskrypcja VIP, wynosząca 4 dni, lub w przypadku uiszczenia wyższej składki na utrzymanie serwera, na okres 181 lub 366 dni. Po tym okresie o ile Użytkownik nie przedłuży działania konta VIP, następuje automatycznie przeniesienie z powrotem do Grupy Konta Podstawowego. Pamiętaj że dokonując wyboru Grupy Preferencji, określasz lub określacie siebie a nie Grupę osób poszukiwanych. Administrator wymaga poprawnego określenia swojej Grupy Preferencji w tym kroku, jednocześnie informując że nie będzie można później dokonać zmiany konta określanego jako "Konto Jednoosobowe" w konto "Pary" oraz na odwrót. Użytkownicy, którzy wykorzystali już możliwość dokonania pierwszego wyboru z Grupy "Potwierdzony" mogą przenosić się później do Grup w systemie Preferencji wyłącznie w obszarze kont "Jednoosobowych" lub "Kont Pary".


6. Surowo zabrania się, dokonywania zmian kosmetycznych Profilu, które zostało na wstępie określone jako "Jednoosobowe" mających na celu postrzeganie konta "Jednoosobowego" jako "Konto Pary" i poprawianie danych w ten sposób jest niedopuszczalne . Administrator Główny informuje ponadto, że tak zmodyfikowany Profil, nie uprawnia Użytkownika do zgłoszenia dwóch osób na liście zlotowej oraz nie przysługuje prawo do rozdzielenia "Konta Pary" na dwa "Konta Jednoosobowe" opisane w PKT 7 Regulaminu Forum. Z chwilą gdy Administrator Główny, lub Junior Administrator odnajdą konto na którym stwierdzono wyżej wymienione modyfikacje, wzywają jednorazowo Użytkownika do przywrócenia właściwych opisów. Jeżeli Użytkownik nie zmodyfikuje swojego Profilu w wymaganym czasie, Administrator Główny lub Junior Administrator, mają prawo samodzielnie przywrócić właściwe opisy, oraz ograniczyć funkcjonalność takiego konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


7. Użytkownikom, posiadającym "Konto Pary" przysługuje możliwość rozdzielenia konta, na dwa "Konta Jednoosobowe"  po upływie minimum sześciu miesięcy od momentu opłacenia Konta Podstawowego, lub Konta VIP.

 

8. 7. Użytkownikom będącym w parze, lecz posiadającym osobne "Konta Jednoosobowe" przysługuje możliwość scalenia konta, w jedno "Konto Pary" po upływie minimum sześciu miesięcy od momentu opłacenia Kont Podstawowych, lub Kont VIP.


9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania forum, można umieszczać wyłącznie w sekcji Pomoc, departament "Pytania Dotyczące Forum". Zabrania się podejmowania tematów dotyczących funkcjonowania, budowy działów, nakładanych kar lub składek w działach tematycznych forum lub na Shoutbox, chyba że Administrator Główny przedłożył temat do dyskusji na forum publicznym, na Shoutbox, lub udzielił zgody na taką publikację lub wypowiedzi. Niezastosowanie się do tego podpunktu, uprawnia Administrację do nałożenia kary w postaci ograniczenia funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


10. Zabrania się posiadania dwóch lub więcej kont przez jednego Użytkownika a w przypadku wykrycia próby zarejestrowania nowego konta Użytkownika, gdy wcześniejsze konto zostało zbanowane lub gdy jego funkcjonalność została ograniczona wskutek rażącego złamania postanowień Regulaminu, aktywacja nie zostanie przeprowadzona a w przypadku wykrycia duplikatu konta po jego aktywacji, konto zostanie zbanowane, lub jego funkcjonalność zostanie ograniczona. Nadesłane składki, nie podlegają zwrotowi.


11. Surowo zabrania się publikowania treści zabronionych przez Polskie Prawo. Zabrania się zamieszczania linków do stron w których Polskie Prawo jest łamane. Ponadto, zabrania się publikowania treści rasistowskich, antypaństwowych, obrażających orientacje seksualne, godność i prywatność Użytkowników forum, spamu, ujawniania loginów, haseł oraz treści za które operator żąda opłaty. Użytkownicy którzy nie zastosują się do tego podpunktu będą ukarani ograniczeniem funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


12. Wszelkie skargi na Moderatorów, są przyjmowane tylko i wyłącznie w dziale Pomoc, departament "Pytania Dotyczące Forum". Administrator rozpatrzy wszystkie skargi, które zostały złożone jako prawidłowy i uzasadniony wniosek. Administrator oraz Moderatorzy nie przyjmują wniosków dotyczących żadnych działań za pomocą komunikacji prywatnej oraz jako tematy na publicznym forum. Wszystkie w ten sposób złożone zażalenia, mogą być usunięte bez odpowiedzi i zarówno Administrator jak i Moderatorzy, nie mają żadnego obowiązku odnosić się do tak złożonej skargi. Ponadto, zażalenia złożone w formie publicznego tematu na forum, lub jako wypowiedzi na Shoutbox, są traktowane jak naruszenie Regulaminu Forum, co uprawnia Administratora do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


13. Tematy zapoczątkowane przez Użytkowników w niewłaściwym dziale, a sklasyfikowane jako seks ogłoszenia, mogą być bez zapowiedzi przenoszone do działu "Seks Ogłoszenia Cuckold" i zamykane, zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem działu "Seks Ogłoszenia Cuckold" bez dodatkowych konsekwencji. Administracja Cuckoldplace, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posty powitalne Użytkowników, którzy dokonują nieregulaminowych wpisów.


14. Tematy zapoczątkowane przez Użytkowników w niewłaściwym dziale, a sklasyfikowane jako niezapowiedziana reklama, mogą być bez zapowiedzi ukrywane lub usuwane przez Administratora lub Moderatorów. Administracja Cuckoldplace, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezapowiedziane posty Użytkowników w charakterze reklamy.


15. Nazwa Użytkownika oraz tytuł nie może być wulgarny, obraźliwy, nie może być reklamą lub kryptoreklamą, promocją marki, adresem strony www, imieniem i nazwiskiem, rozpoznawalną daną osobową, przypadkową kombinacją cyfr lub liter oraz adresem mail. Ponadto Nazwa Użytkownika oraz tytuł, nie może wskazywać na rangę której Użytkownik na forum nie posiada, np status Administratora, Moderatora. W przypadku gdy Administrator stwierdzi naruszenie tej zasady, może ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia lub modyfikacji konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


16. W przypadku gdy Użytkownik uiści składkę VIP na utrzymanie serwera, wówczas nazwa wyświetlana konta oraz publikowane na forum oraz Shoutbox treści, mogą być promocją marki, reklamą, lub kryptoreklamą, jednak pod warunkiem, że Użytkownik jako reklamy, używa własnego Profilu, publikowanych przez siebie statusów, lub własnych, zapoczątkowanych przez siebie tematów, przez siebie stworzonego bloga lub we własnej Grupie Dyskusyjnej. Zabrania się dopisywania treści o charakterze reklamy do tematów zapoczątkowanych przez innych Użytkowników na forum, na ich blogach, w ich Grupach Dyskusyjnych, lub jako odpowiedzi do publikowanych przez nich statusów. W przypadku gdy Administrator stwierdzi naruszenie tej zasady, może ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


17. Ze względów bezpieczeństwa oraz w trosce o ochronę danych, surowo zabrania się publikowania zdjęć z widoczną twarzą lub innymi szczegółami które mogą ułatwić rozpoznanie osoby widniejącej na zdjęciu. Zdjęcia, mogą być publikowane wyłącznie w formie ocenzurowanej (zasłona na twarzy) i wyłącznie za zgodą i w pełnej świadomości osoby lub osób na nich widniejących. W przypadku złamania tego podpunktu przez Użytkownika, Administrator lub Moderator, bezzwłocznie usunie zdjęcia bez cenzury, lub zdjęcia opublikowane w oczywisty sposób bez zgody i wiedzy osób na nich widniejących. W niektórych przypadkach, może ponadto ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE WŁĄCZANIA, WYŁĄCZANIA ORAZ USUWANIA KONT, ORAZ USUWANIE TREŚCI Z DZIAŁÓW CHRONIONYCH CUCKOLDPLACE.PL


18. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych jest dhosting.pl Sp. z o.o.. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018. Zanim powołasz się na ustawę RODO, najpierw ją przeczytaj. Pamiętaj o tym że nie tylko Użytkownicy, lecz również Administratorzy danych, mają swoje prawa.


19. Usuwanie konta oraz danych. Użytkownikom przysługuje na żądanie prawo do pełnego usunięcia danych, rozumianych przez rozporządzenie RODO, jako własne dane osobowe. Aby usunąć swoje konto oraz wszystkie dane wynikające z ustawy, za wyjątkiem treści opisanych w punkcie 22 Regulaminu Forum, należy wysłać wniosek do Działu Pomoc. Po usunięciu danych, Administrator przechowuje wyłącznie zanonimizowane treści postów, przypisane do fikcyjnego konta Użytkownika.


20. Wyłączanie konta z możliwością późniejszego włączenia. W przypadkach, w których Użytkownik nie żąda pełnego usunięcia danych, konta wyłącza się pozostawiając opublikowane na Forum Cuckoldplace treści. Podczas wyłączania konta, ukrywane są dane, które zgodnie z rozporządzeniem RODO, są daną osobową i mogą przyczynić się do rozpoznania Użytkownika. Operacje wyłączenia kont, przeprowadzane są w dziale Pomoc, w departamencie "Chcę wyłączyć swoje konto" oraz za pomocą formularza kontaktowego.


21. Częściowe usunięcie treści. Użytkownik ma prawo do usunięcia własnych tematów z działów chronionych którymi są "Galerie i Filmy Użytkowników" oraz "Nasze Historie Prawdziwe" bez potrzeby wnioskowania o usunięcie lub wyłączenie konta. W złożonym wniosku wskazuje zakres treści z wyżej wymienionych działów  które podlegać mają usunięciu w formie linków do tych treści. Użytkownik który chce usunąć swoją bezpieczną treść, wysyła wniosek do Działu Pomoc, departament "Usuń- Galerie i Filmy" oraz "Usuń- Historie Prawdziwe".

 

22. Akceptując niniejszy Regulamin oświadczasz, że wszelkie roszczenia dotyczące żądania edycji lub usunięcia treści przesłanych w wiadomościach prywatnych do innych Użytkowników, możesz kierować wyłącznie do tych Użytkowników, którzy byli adresatami tych treści. Jednocześnie przypominamy, że treści przesyłane drogą prywatną są treściami poufnymi. Administratorzy oraz Moderatorzy, nie ingerują i nie będą ingerować w treści prywatne Użytkownika na żądanie innego Użytkownika.

 

23. Wszystkie wysłane przez Użytkownika załączniki do postów opublikowanych na forum publicznym,  są automatycznie usuwane z chwilą wykasowania tych treści z forum przez Moderatorów lub Administratorów.


24. Konta które wcześniej zostały całkowicie usunięte na żądanie, nie podlegają ponownemu włączeniu, wskutek braku jakichkolwiek zachowanych danych logowania.


25. Ponowne włączenie wcześniej wyłączonego konta. Użytkownik, który nie zdecydował się na pełne usunięcie danych a jedynie złożył wniosek dotyczący wyłączenia jego konta, i wysłał wniosek dotyczący ponownego włączenia tego konta, uiszcza opłatę w wysokości 3- krotnej stawki aktywacji konta podstawowego. Jeżeli wyłączone konto, było kontem VIP, Użytkownik bezpowrotnie traci prawo do nabytych wcześniej usług. Ponownie włączone konto, będzie kontem podstawowym. Aby ponownie uruchomić usługi VIP, należy je ponownie wykupić.


26. Użytkownik którego konto zostało na forum zbanowane, może rozporządzać swoimi danymi jak opisano w Regulaminie w punktach 20 - 23 Regulaminu Forum, wykorzystując do kontaktu z Administratorem Głównym  "Formularz kontaktowy" dostępny dla Użytkowników niezalogowanych. Ze względów bezpieczeństwa oraz w trosce o prawidłowe rozpatrywanie zgłoszeń, Administrator rozpatrzy wyłącznie te wnioski mail, które zostały wysłane za pomocą tego samego adresu mail, który został zadeklarowany w Profilu zbanowanego Użytkownika. Administrator Główny rozpatrzy bezzwłocznie wszystkie wnioski przesłane tą drogą.


27. Nie przyjmuje się wniosków dotyczących wyłączania kont, usuwania kont oraz usuwania danych, zgłoszonych przez Użytkownika w imieniu innego Użytkownika. Wnioski tego typu, mogą być składane wyłącznie osobiście w dziale Pomoc. Administracja Cuckoldplace, nie rozpatruje i nie odpowiada na wnioski które zostały wysłane w sposób nieprawidłowy lub wysłane przez Użytkownika, którego dane nie dotyczą.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA NA FORUM ZE WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY PREFERENCJI.


28. Obowiązuje całkowity zakaz publikowania negatywnych a w szczególności uznanych za obelżywe, komentarzy w Galeriach Pań, oraz odnoszące się do ich wypowiedzi w pozostałych działach na Cuckoldplace które opublikowała Pani lub inni Użytkownicy w jej imieniu. Nie zastosowanie się do tego podpunktu, skutkuje ograniczeniem funkcjonalności konta, wyłączeniem, trwałym usunięciem lub zbanowaniem konta. Dopuszcza się wyłącznie pozytywne lub neutralne komentarze pod adresem Pań w przedstawiających je galeriach lub opisujących je tematach w pozostałej części forum.


29. Punkt 28 Regulaminu nie obowiązuje i nie dotyczy sytuacji w której Pani życzy sobie wszelkich komentarzy, dopuszcza komentarze negatywne oraz wulgarne i w sposób jednoznaczny pisze o tym, wystawiając swoje zdjęcia na pokaz lub godzi się w sposób jawny na wulgarne lub negatywne opinie pod swoim adresem.


30. Zabrania się na wszystkich Forach Cuckoldplace publicznego ujawniania treści prywatnych Użytkowników, publicznego cytowania w całości lub we fragmentach tych treści, publicznych komentarzy dotyczących wszelkich wspólnych działań, zdradzania miejsc pobytu, danych osobowych, bez pozwolenia Użytkownika którego te treści lub dane dotyczą. Nie zastosowanie się do tego podpunktu, skutkuje ograniczeniem funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


31. Zabrania się na wszystkich Forach Cuckoldplace, poprawiania pisowni Użytkowników przejawiające się jako publiczne zwracanie uwagi w topikach na błędy stylistyczne lub ortograficzne. Nie zastosowanie się do tego punktu, uprawnia Administrację do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


32. Wszystkie systemy dodatkowe zainstalowane na forum Cuckoldplace, objęte są tym samym Regulaminem Forum. Wyjątek stanowi fakt samodzielnej administracji i moderacji wpisów, notatek oraz komentarzy przez założyciela bloga lub Grupy Dyskusyjnej.


33. Administratorzy oraz Moderatorzy, mają takie same prawa do wglądu oraz edycji bloga, Grupy Dyskusyjnej oraz wszelkich innych treści publikowanych na Cuckoldplace jak jego Założyciel, jednak nigdy nie używają tych możliwości bezzasadnie, jedynie w przypadku naruszeń tego Regulaminu. W dalszym ciągu mają prawo usunąć bloga, Grupę Dyskusyjną, notatkę, status temat lub komentarz jeżeli ten narusza Regulamin Forum.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE, WYNIKAJĄCE Z NIEDOCHOWANIA WARUNKÓW UMOWY.


34. Na całej platformie Cuckoldplace zabrania się podczas rejestracji nowych kont oraz logowań do istniejących kont, używania adresów poczty tymczasowej, adresów mail nieistniejących, zablokowanych lub porzuconych. W przypadku stwierdzenia takiego adresu w profilu Użytkownika, Administrator ograniczy funkcjonalność takiego konta. Dokonując zmiany adresu mail w swoim Profilu, upewnij się że podajesz właściwy adres mail. Pamiętaj że operacje na koncie przeprowadzane na podstawie zgłoszeń za pomocą Formularza Kontaktowego i zlecane tą drogą zgłoszenia, są możliwe do przeprowadzenia wyłącznie za pomocą adresu mail, który jest zadeklarowany w koncie.

 

35. Użytkownicy, którzy posiadając na Forum aktywne Konto Podstawowe wysłali wniosek do Działu Pomoc departament "Aktywacja VIP Konta" zamówienie dotyczące VIP Konta, a następnie nie zrezygnowali lub nie zrealizowali płatności w określonym w odpowiedzi terminie, oraz Użytkownicy, którzy dopisali się poprzez zgłoszenie do listy Uczestników Zlotu i otrzymali dane do opłacenia składki zlotowej a następnie nie zrezygnowali z uczestnictwa w określonym terminie lub nie opłacili tej składki, tracą możliwość korzystania z usługi ZK Czat w Trybie Weekendowym, tracą możliwość opróżnienia swojej skrzynki wiadomości prywatnych za pomocą Działu Zgłoszeniowego "Usuń całą zawartość skrzynki PW" oraz otrzymują negatywny wpis do bazy ASWU (Automatyczny System Wiarygodności Użytkownika forum Cuckoldplace) informujący o przebiegu zdarzenia. Ponadto Użytkownicy, posiadający na swoich kontach negatywne wpisy w bazie ASWU wynikające z braku zrealizowanych zamówień, tracą możliwość uczestnictwa w oficjalnych imprezach zlotowych organizowanych na Cuckoldplace. Ograniczenie dostępu do funkcji ZK Czat W Trybie Weekendowym, ograniczenie możliwości opróżnienia całej zawartości skrzynki PW  oraz negatywny wpis ASWU pozostaną utrzymane do czasu naprawienia powstałej szkody. Naprawienie szkody, odbywa się poprzez pokrycie kosztów niezrealizowanego zamówienia.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KONT VIP ORAZ DODATKOWYCH USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANEJ SUBSKRYPCJI VIP.


36. Administracja dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowanie kont VIP odbywało się bezawaryjnie. Użytkownicy VIP, mają pierwszeństwo zgłoszeń i nie obowiązuje ich dział Pomoc. Mogą używać do zgłaszania swoich problemów kanałów wiadomości prywatnej z Administracją. Zgłoszenia Użytkowników z aktywnym VIP, są rozpatrywane priorytetowo z pominięciem kolejki zgłoszeń.


37. Właściciele kont VIP, jako jedyni, uprawnieni są do publikowania ogłoszeń o charakterze reklamy, komercyjne (np płatny sex) lub ogłoszeń nie związanych z działalnością forum, w dziale ogłoszeń, na swoich blogach, swoich grupach dyskusyjnych, oraz w publikowanych przez siebie statusach.


38. W przypadku poważnych naruszeń Regulaminu, takich jak rozsyłanie spamu na forum publicznym lub poprzez kanały komunikacji prywatnej, rozsyłania gróźb karalnych, wulgarnych komentarzy pod adresem Użytkowników, w szczególności Hot Wife, w przypadku podważania kompetencji działań Administracji, zdradzania publicznie poufnych informacji wynikających z korespondencji prywatnej oraz innych poważnych naruszeń będących jawnym atakiem na społeczność Cuckoldplace lub zawarte na tym forum treści, Administracja ma prawo wyłączyć wszystkie opcje VIP Użytkownika i ograniczyć funkcjonalność jego konta, a w uzasadnionych przypadkach, zbanować konto Użytkownika. W przypadku zbanowania konta, nie przysługuje Użytkownikowi VIP prawo do żadnych roszczeń za wyjątkiem zgłoszeń dotyczących usunięcia danych. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


39. Przemyśl decyzję dotyczącą wyłączenia lub usunięcia konta. W każdym z przypadków, gdy złożony oraz zrealizowany zostanie wniosek dotyczący wyłączenia konta, status VIP, zostaje bezpowrotnie utracony. Nawet w przypadku ponownego włączenia Twojego konta, będzie ono kontem Podstawowym. Wniosek dotyczący wyłączenia lub usunięcia konta, możesz wycofać do czasu, kiedy nie zostanie on jeszcze zrealizowany.

 


40. Na platformie Cuckoldplace, w ramach Promocji, istnieją trwałe konta VIP dla ograniczonej grupy Użytkowników, którzy opłacili składki na utrzymanie serwera do dnia 31 Grudnia 2014 roku, usługi te zostały włączone odręcznie, lub zostały przyznane jako nagroda w konkursie. Trwałe konta VIP, podlegają takim samym zapisom Regulaminu, jak wszystkie inne konta Użytkowników na Forum Cuckoldplace. Usługa Trwałego Świadczenia Usług VIP, świadczona jest  maksymalnie 5 lat od daty wniesienia opłaty aktywacyjnej.


41.  Jeśli nie wygasł czas świadczenia usługi wykazany w punkcie 40 Regulaminu, Trwałe konto VIP traci ważność w przypadku gdy Użytkownik  zażądał usunięcia lub wyłączenia swojego konta, wziął udział w konkursie, a następnie zażądał usunięcia treści będącej podstawą do przyznania nagrody, w inny sposób znacząco ograniczył zawartość merytoryczną forum, przejawiającą się jako żądanie usunięcia wcześniej publikowanych galerii lub historii prawdziwych i treści te zostały na żądanie usunięte, lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z terminowego uregulowania składki na utrzymanie serwera, wynikającej z zamówienia VIP konta dla innego Użytkownika. W tak stwierdzonych przypadkach, Administrator Główny, zamienia usługę bezterminowego świadczenia, na usługę VIP z pozostałym okresem 4 dni.

 

 

SKRÓCONE WARUNKI UCZESTNICTWA W OFICJALNYCH ZLOTACH

 

42. Na Forum Cuckoldplace, organizowane są oficjalne imprezy, zwane Zlotami. Organizatorzy, dołożą wszelkich starań, aby Zloty przebiegały sprawnie, bez zakłóceń oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem Zlotu.

 

43. Organizatorami Oficjalnych Zlotów, mogą być wyłącznie uznani przez Administrację, autoryzowani i sprawdzeni Użytkownicy.

 

44. Skarbnikiem każdej oficjalnej imprezy Zlotowej, jest wyłącznie Administrator Główny, który po ustalonym terminie, rozlicza zgromadzone środki z Organizatorem Głównym Zlotu.

 

45. Jeżeli Organizator Zlotu nie określi daty do której Użytkownicy rezygnujący z uczestnictwa w zlocie mogą otrzymać zwrot wpłaconych środków pieniężnych tytułem uczestnictwa oraz zakwaterowania, przyjmuje się że wszystkie wpłaty, są bezzwrotne. Tak zgromadzone środki, służą do rozliczenia Organizatora w kwestii bazy noclegowej oraz wyżywienia Uczestników Zlotu.

 

46. Użytkownicy którzy zrezygnowali z uczestnictwa w Zlocie, nie mogą ponownie wnioskować o uczestnictwo w tym samym Zlocie z którego zrezygnowali, nie mogą wskazywać osób, które zajmą ich miejsce. Rezygnacja jest nieodwołalna. Rezygnacje, przyjmuje się w korespondencji prywatnej z Organizatorami Zlotu oraz w temacie zlotowym.

 

47. Prywatne rozliczenia między Użytkownikami – Uczestnikami Zlotu, pozostają wyłącznie w kwestii Użytkowników. Organizatorzy Zlotu, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niewywiązywanie się z prywatnych umów, dotyczących prywatnych rozliczeń. Użytkownicy biorący udział w Zlocie, nie mogą domagać się od Organizatorów Zlotu, zwrotu kosztów, poniesionych tytułem innych Użytkowników w ramach ich prywatnych rozliczeń.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

48. Taryfikator punktów karnych, opublikowany w Dziale "Ostrzeżenia" Forum Cuckoldplace, jest integralną częścią Regulaminu Forum.


49. Wszystkie kwestie sporne które nie zostały objęte tym Regulaminem, rozpatruje Administrator Główny w departamentach zgłoszeń Działu Pomoc, lub za pomocą formularza kontaktowego.

Cuckoldplace Poland © 2007 - 2020

Jesteśmy szanującym się forum, istniejemy od 2007 roku. Słyniemy z dużych oraz udanych imprez zlotowych. Cenimy sobie spokój oraz kulturę wypowiedzi. Regulamin naszej społeczności, nie jest jedynie martwym zapisem, Użytkownicy stosują się do zapisów regulaminu.

Cookies

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

Polityka Wewnętrzna

Nasze Forum jest całkowicie wolne od reklam, jest na bieżąco monitorowane oraz moderowane w sposób profesjonalny przez ekipę zarządzającą. Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź nasz Przewodnik. Jednocześnie przypominamy, że nie przyjmujemy reklamodawców. Dziękujemy za wizytę i do zobaczenia!

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.