Skocz do zawartości

  •  

Zdjęcie

Regulamin Forum


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Offline Sem - Napisano 29 lipiec 2011 - 12:51

Sem

    Głowa Państwa

  • Administrator©®
  • 23178
  • 7710 postów
  • Mężczyzna

-----------------------------------------

Regulamin Forum

--------------------------


1. Na Forum, mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Jeżeli nie masz ukończonego 18 roku życia, natychmiast opuść to Forum i zaprzestań w tym momencie procesu rejestracji lub, jeśli jesteś Użytkownikiem niezarejestrowanym, zaprzestań odwiedzania i przeglądania tego Forum. To Forum zawiera treści erotyczne dozwolone wyłącznie od 18 roku życia. Użytkowanie Forum w tym pierwsze logowanie, oznaczają akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Każdy Użytkownik, który świadomie łamie ten Regulamin podlega karze ograniczenia funkcjonalności konta a w uzasadnionych przypadkach konto Użytkownika zostanie zbanowane. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku. W przypadku gdy konto Użytkownika zostało zbanowane, Użytkownikowi nie przysługuje żadne odwołanie.

2. Należy dobrze zapoznać się z tematyką działów. Tworzenie nadmiernej ilości treści nie dotyczących tematu danego forum, może spowodować usunięcie tych treści przez Moderatorów bez uprzedzenia Użytkowników o tym fakcie. W uzasadnionych przypadkach, funkcjonalność konta Użytkownika, może zostać ograniczona. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

3. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu nowego konta, potwierdzeniu adresu email zostaje automatycznie przeniesiony do grupy, wymagającej aktywacji. Ponadto, każdy Użytkownik który znajduje się w grupie wymagającej aktywacji, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta podstawowego, wnosi składkę na utrzymanie serwera wysokości 15 PLN. Specyfikacja kont dostępnych na forum Cuckoldplace, dostępna jest w dziale "Aktywacja & Składki". Wszyscy Użytkownicy przebywający w grupie wymagającej aktywacji, nie są zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek działań oraz wnoszenia opłat. Konta Użytkowników, którzy nie wnieśli składki w wyznaczonym 3 dniowym terminie od momentu złożenia wniosku o aktywację konta, są usuwane najpóźniej 4 dni od rejestracji. Konta Użytkowników, którzy po rejestracji nie złożyli wniosku o aktywację konta, są usuwane po upływie jednego dnia.

 

4. Z chwilą wniesienia składki, każdy Użytkownik zostaje przeniesiony do Grupy "Potwierdzony". Z Grupy tej zobowiązany jest dokonać wyboru swoich Preferencji, co stanowi czynność obowiązkową. Po dokonaniu wyboru, aktywowana jest na próbny okres subskrypcja VIP, wynosząca 4 dni, lub na okres abonamentowy, jeżeli Użytkownik dokonał podczas aktywacji opłaty od razu za konto VIP na 181 lub 366 dni. Po tym okresie o ile Użytkownik nie wykupi dla siebie konta VIP lub nie przedłuży jego działania, następuje automatycznie przeniesienie z powrotem do Grupy konta podstawowego. Pamiętaj że dokonując wyboru Grupy Preferencji, określasz lub określacie siebie a nie Grupę osób poszukiwanych. Administrator wymaga poprawnego określenia swojej Grupy Preferencji w tym kroku, jednocześnie informując że nie będzie można już później dokonać zmiany konta określanego jako "Konto Jednoosobowe" w konto "Pary" oraz na odwrót. Użytkownicy, którzy wykorzystali już możliwość dokonania pierwszego wyboru z Grupy "Potwierdzony" mogą przenosić się później do Grup w systemie Preferencji wyłącznie w obszarze kont "Jednoosobowych" lub "Kont Pary".

 

5. Surowo zabrania się, dokonywania zmian kosmetycznych Profilu, które zostało na wstępie określone jako "Jednoosobowe" mających na celu postrzeganie konta "Jednoosobowego" jako "Konto Pary". Zabrania się dokonywania wyboru pola płci "Para" oraz stosowania opisów Profilu, pola "O mnie" oraz wszelkich innych metod, mających na celu pominięcie systemu Preferencji i dokonania opłaty za dodatkowe konto. Administrator Główny informuje ponadto, że tak zmodyfikowany Profil, nie uprawnia Użytkownika do zgłoszenia dwóch osób na liście zlotowej. Z chwilą gdy Administrator Główny, lub Junior Administrator odnajdą konto na którym stwierdzono wyżej wymienione uchybienia, wzywają jednorazowo Użytkownika do przywrócenia właściwych opisów, wybrania właściwych pól profilu "Płeć" w ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu wezwania. Jeżeli Użytkownik nie zmodyfikuje swojego Profilu w wymaganym czasie, Administrator Główny lub Junior Administrator, mają prawo zbanować to konto, lub samodzielnie dokonać resetowania pól oraz opisów Profilu i jednocześnie ograniczyć jego funkcjonalność. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

 

6. Opcje "Rozdzielności oraz Scalania Kont" są integralną częścią zasad oraz Regulaminu.


7. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania forum, można umieszczać wyłącznie w sekcji Pomoc, departament "Uwagi dotyczące Forum" lub "Propozycje nowych funkcji". Zabrania się podejmowania tematów dotyczących funkcjonowania, budowy działów, nakładanych kar lub składek w działach tematycznych forum lub na Shoutbox, chyba że Administrator przedłożył temat do dyskusji na forum publicznym, na Shoutbox, lub udzielił zgody na taką publikację lub wypowiedzi. Niezastosowanie się do tego podpunktu, uprawnia Administrację do nałożenia kary w postaci ograniczenia funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

8. Zabrania się posiadania dwóch lub więcej kont przez jednego Użytkownika a w przypadku wykrycia próby zarejestrowania nowego konta Użytkownika, gdy wcześniejsze konto zostało zbanowane na wskutek rażącego złamania postanowień Regulaminu, aktywacja nie zostanie przeprowadzona. Nadesłane składki nie podlegają zwrotowi. Zwolnieni z zakazu są wyłącznie Użytkownicy którzy określani na forum jako "Para" posiadają dwa osobne konta. Wszystkie wnioski o aktywację dodatkowego konta obsługiwanego przez ten sam lub te same komputery z których korzysta jeden lub więcej niż jeden Użytkownik, muszą być obowiązkowo poprzedzone wnioskiem na PW u Administratora Głównego. Administrator wyraża wówczas zgodę na utworzenie dodatkowego konta, zanim to konto zostanie stworzone.

9. Surowo zabrania się publikowania treści zabronionych przez Polskie Prawo. Zabrania się zamieszczania linków do stron w których Polskie Prawo jest łamane. Ponadto, zabrania się publikowania treści rasistowskich, antypaństwowych, obrażających orientacje seksualne, godność i prywatność Użytkowników forum, spamu, oraz ujawniania loginów, haseł oraz treści za które operator żąda opłaty. Użytkownicy którzy nie zastosują się do tego podpunktu będą ukarani ograniczeniem funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

10. Wszelkie skargi na Moderatorów, są przyjmowane tylko i wyłącznie w dziale Pomoc, departament "Uwagi dotyczące Moderatorów". Administrator rozpatrzy wszystkie skargi, które zostały złożone jako prawidłowy i uzasadniony wniosek. Administrator oraz Moderatorzy nie przyjmują wniosków dotyczących żadnych działań za pomocą komunikacji prywatnej oraz jako tematy na publicznym forum. Wszystkie w ten sposób złożone zażalenia, mogą być usunięte bez odpowiedzi i zarówno Administrator jak i Moderatorzy, nie mają żadnego obowiązku odnosić się do tak złożonej skargi. Ponadto, zażalenia złożone w formie publicznego tematu na forum, lub jako wypowiedzi na Shoutbox, są traktowane jak naruszenie punktu 2 regulaminu forum, co uprawnia Administratora do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


11. Tematy zapoczątkowane przez Użytkowników w niewłaściwym dziale, a sklasyfikowane jako seks ogłoszenia, mogą być bez zapowiedzi przenoszone do działu "Seks Ogłoszenia Cuckold" i zamykane, zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem działu "Seks Ogłoszenia Cuckold" bez dodatkowych konsekwencji. Administracja Cuckoldplace, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posty powitalne Użytkowników, którzy dokonują nieregulaminowych wpisów.

12. Tematy zapoczątkowane przez Użytkowników w niewłaściwym dziale, a sklasyfikowane jako reklama, mogą być bez zapowiedzi ukrywane przez Administratora lub Moderatorów. Jeżeli Użytkownik wniesie składkę VIP za utrzymanie serwera, wówczas Administrator odkryje taki temat bez żadnych konsekwencji. Jeżeli Użytkownik uiści jedynie składkę aktywacyjną za konto podstawowe, wówczas Administrator usunie temat powitalny Użytkownika, jednocześnie wyrażając zgodę na funkcjonowanie konta podstawowego za pomocą którego zabronione jest publikowanie tematów i postów o charakterze reklamy. Administracja Cuckoldplace, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posty powitalne Użytkowników, którzy dokonują nieregulaminowych wpisów.

13. Nazwa Użytkownika oraz tytuł nie może być wulgarny, obraźliwy, nie może być reklamą lub kryptoreklamą, promocją marki, adresem strony www, imieniem i nazwiskiem, przypadkową kombinacją cyfr lub liter lub adresem mail. Ponadto Nazwa Użytkownika oraz tytuł, nie może wskazywać na rangę której Użytkownik na forum nie posiada, np status Administratora, Moderatora lub Użytkownika VIP. W przypadku gdy Administrator stwierdzi naruszenie tej zasady, może ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

14. W przypadku gdy Użytkownik uiści składkę VIP, wówczas nazwa wyświetlana takiego konta oraz publikowane na forum oraz Shoutbox treści, mogą być promocją marki, reklamą, lub kryptoreklamą, jednak pod warunkiem, że Użytkownik jako reklamy, używa własnego Profilu, publikowanych statusów, lub własnych, zapoczątkowanych przez siebie tematów, przez siebie stworzonego Bloga lub we własnej Grupie Dyskusyjnej. Zabrania się dopisywania treści o charakterze reklamy do tematów zapoczątkowanych przez innych Użytkowników na forum, na ich blogach, w ich Grupach Dyskusyjnych, lub jako odpowiedzi do publikowanych przez nich statusów. W przypadku gdy Administrator stwierdzi naruszenie tej zasady, może ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.Etyka I Bezpieczeństwo

15. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się publikowania zdjęć z widoczną twarzą lub innymi szczegółami które mogą ułatwić rozpoznanie osoby widniejącej na zdjęciu. Zdjęcia, mogą być publikowane wyłącznie w formie ocenzurowanej (zasłona na twarzy) i wyłącznie za zgodą i w pełnej świadomości osoby lub osób na nich widniejących. W przypadku złamania tego podpunktu przez Użytkownika, Administrator lub Moderator, usunie zdjęcia bez cenzury, lub zdjęcia opublikowane bez zgody i wiedzy osób na nich widniejących a opublikowane przez Użytkownika. W niektórych przypadkach, może ponadto ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


16. Użytkownikom, którzy napisali na forum więcej niż jeden post, nie przysługuje prawo do pełnego usunięcia konta. W takim przypadku, konta wyłącza się. Podczas wyłączania konta, usuwane są te dane, które zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, są daną osobową i mogą przyczynić się do rozpoznania Użytkownika. Operacje wyłączenia kont, przeprowadzane są wyłącznie w dziale Pomoc, w departamencie "Chcę wyłączyć swoje konto". Administrator ma prawo przechowywać w dalszym ciągu i przez określony czas, wszelkie dane statystyczne oraz logi logowań Użytkownika na wypadek próby ukrycia działalności przestępczej, do ewentualnego wglądu przez uprawnione Organy Ścigania i udostępnić je tym Organom na żądanie.


17. Użytkownik który wysłał wniosek dotyczący wyłączenia konta, lub który wysłał zapytanie dotyczące możliwości usunięcia jego treści, nie ma prawa domagać się od Administracji usuwania jego postów oraz załączników we wszystkich tematach w których podjął dyskusję oraz rozpoczętych przez siebie tematów, za wyjątkiem własnych tematów z działów chronionych ZKF którymi są "Galerie i Filmy Użytkowników" oraz "Nasze Historie Prawdziwe". Użytkownik który chce usunąć swoją bezpieczną treść, musi wysłać wniosek do Działu Pomoc, departament "Usuń- Galerie i Filmy" oraz "Usuń- Historie Prawdziwe". Wnioski opublikowane w tych departamentach zgłoszeń, rozpatrywane są najszybciej jak jest to możliwe, i nie dłużej niż 3 dni od daty opublikowania wniosku.

18. Użytkownik, który wysłał wniosek dotyczący ponownego włączenia, wcześniej wyłączonego konta, uiszcza opłatę w wysokości 3- krotnej stawki aktywacji konta podstawowego. Jeżeli wyłączone konto, było kontem VIP, Użytkownik bezpowrotnie traci prawo do nabytych wcześniej usług. Ponownie włączone konto, będzie kontem podstawowym. Aby ponownie uruchomić usługi VIP, należy je ponownie wykupić.


19. Użytkownik którego konto zostało na forum zbanowane, może usunąć swoje bezpieczne tematy drogą email korzystając z zakładki "Formularz kontaktowy" dostępny dla Użytkowników niezalogowanych. Ze względów bezpieczeństwa, Administrator rozpatrzy wyłącznie te wnioski email, które zostały wysłane za pomocą tego samego adresu mail, który jest zadeklarowany w Profilu zbanowanego Użytkownika. Administrator Główny rozpatrzy wszystkie wnioski przesłane tą drogą w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


20. Nie przyjmuje się wniosków dotyczących wyłączania kont, zgłoszonych przez Użytkownika w imieniu innego Użytkownika. Deklaracje wyłączenia konta, mogą być składane wyłącznie osobiście w dziale "Chcę wyłączyć swoje konto" sekcji Pomoc. Administracja Cuckoldplace, nie rozpatruje i nie odpowiada na wnioski dotyczące wyłączenia aktywnych kont na Cuckoldplace, które zostały wysłane inną metodą. Wyjątkiem od tej reguły są Użytkownicy którzy posiadają aktywny VIP. Wnioski tych Użytkowników, zawsze są rozpatrywane, bez względu na sposób przekazania wniosku.


21. Obowiązuje całkowity zakaz publikowania negatywnych a w szczególności uznanych za obelżywe, komentarzy w Galeriach Pań, oraz odnoszące się do ich wypowiedzi w pozostałych działach na Cuckoldplace które opublikowała Pani lub inni Użytkownicy w jej imieniu. Nie zastosowanie się do tego podpunktu, skutkuje ograniczeniem funkcjonalności konta, wyłączeniem, lub zbanowaniem konta. Dopuszcza się wyłącznie pozytywne lub neutralne komentarze pod adresem Pań w przedstawiających je galeriach lub opisujących je tematach w pozostałej części forum. Wyjątek stanowi sytuacja w której Pani życzy sobie wszelkich komentarzy, dopuszcza komentarze negatywne oraz wulgarne i w sposób jednoznaczny pisze o tym, wystawiając swoje zdjęcia na pokaz lub godzi się w sposób jawny na wulgarne lub negatywne opinie pod swoim adresem. W przypadku gdy na wskutek złamania tego punktu funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi ponownie wysłać bankowy dowód wpłaty aktywacji swojego konta, oraz zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku. Jeżeli na wskutek złamania tego punktu, konto Użytkownika zostało wyłączone, wówczas Użytkownik, musi ponownie opłacić trzykrotność składki aktywacyjnej, poprzez wysłanie wniosku o ponowną aktywację konta, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego dla niezalogowanych gości, wybierając departament "Ponowna aktywacja konta". Administrator rozpatrzy wyłącznie prawidłowo złożone wnioski, w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


22. Zabrania się na wszystkich Forach Cuckoldplace publicznego ujawniania treści prywatnych Użytkowników, publicznego cytowania w całości lub we fragmentach tych treści, publicznych komentarzy dotyczących wszelkich wspólnych działań, zdradzania miejsc pobytu, danych osobowych, bez pozwolenia Użytkownika którego te treści lub dane dotyczą. Nie zastosowanie się do tego podpunktu, skutkuje ograniczeniem funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.


23. Zabrania się na wszystkich Forach Cuckoldplace, poprawiania pisowni Użytkowników przejawiające się jako publiczne zwracanie uwagi w topikach na błędy stylistyczne lub ortograficzne. Nie zastosowanie się do tego punktu, uprawnia Administrację do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

24. Wszystkie systemy dodatkowe zainstalowane na forum Cuckoldplace, objęte są tym samym Regulaminem Forum. Wyjątek stanowi fakt samodzielnej administracji i moderacji wpisów, notatek oraz komentarzy przez założyciela Bloga lub Grupy Dyskusyjnej. Administratorzy mają takie same prawa do wglądu oraz edycji bloga lub Grupy jak jego Użytkownik- Założyciel, jednak nigdy nie używają tych możliwości bezzasadnie, jedynie w przypadku naruszeń tego Regulaminu. W dalszym ciągu mają prawo usunąć bloga, Grupę, notatkę lub komentarz jeżeli ten narusza Regulamin Forum.


25. Punktacja "zdradki" nie jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce i pozyskanie tych środków może odbywać się wyłącznie poprzez pisanie postów na Forum, może być to wygrana w wirtualnej loterii Forum, lub dotacja od Administratora. Użytkownik nie ma prawa odsprzedawać lub kupować środków "zdradek" za pomocą prawdziwych środków płatniczych. Stwierdzenie takiego faktu oznacza natychmiastowe zbanowanie konta Użytkownika. W takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo odwołania.

26. NA całej platformie ZKF zabrania się podczas rejestracji nowych kont oraz logowań do istniejących kont, używania adresów poczty tymczasowej, adresów email nieistniejących, zablokowanych lub porzuconych. W przypadku stwierdzenia takiego adresu w profilu Użytkownika, Administrator ograniczy funkcjonalność takiego konta, tuż po stwierdzeniu tego faktu. To postanowienie realizowane jest również wówczas, gdy Użytkownik po rejestracji, zmieni bieżący, prawidłowy adres mail w swoim Profilu, na fikcyjny, porzucony, zablokowany lub nieistniejący. Dokonując zmiany adresu mail w swoim Profilu, upewnij się że podajesz właściwe dane. Pamiętaj że operacje na koncie przeprowadzane na podstawie zgłoszeń za pomocą zewnętrznego systemu kontaktowego (zakładka "Kontakt dla niezalogowanych), i zlecane tą drogą ewentualne zmiany na kontach, są możliwe do przeprowadzenia zgodnie z naszą polityką, wyłącznie za pomocą adresu mail, który jest zadeklarowany w koncie. Ponadto, nieprawidłowy adres mail, uniemożliwia Ci kontakt w przypadku zapomnianego hasła.

 

Abonamentowe konta VIP oraz komunikator ZK Czat

27. Administracja dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowanie kont VIP odbywało się bezawaryjnie. Użytkownicy VIP, mają pierwszeństwo zgłoszeń i nie obowiązuje ich dział Pomoc. Mogą, lecz nie muszą, używać do zgłaszania swoich problemów kanałów wiadomości prywatnej z Administracją. Zgłoszenia Użytkowników z aktywnym VIP, są rozpatrywane priorytetowo, najszybciej jak jest to możliwe z pominięciem kolejki zgłoszeń.

28. Właściciele kont VIP, jako jedyni, uprawnieni są do publikowania ogłoszeń o charakterze reklamy, komercyjne (np płatny sex) lub ogłoszeń nie związanych z działalnością forum, w dziale ogłoszeń, na swoich blogach, swoich grupach dyskusyjnych, oraz w statusach.

29. W przypadku poważnych naruszeń Regulaminu, takich jak rozsyłanie spamu na forum publicznym lub poprzez kanały komunikacji prywatnej, rozsyłania gróźb karalnych, wulgarnych komentarzy pod adresem Użytkowników, w szczególności Hot Wife, w przypadku publicznego komentowania działań Administracji, zdradzania publicznie poufnych informacji wynikających z korespondencji prywatnej oraz innych poważnych naruszeń będących jawnym atakiem na społeczność Cuckoldplace lub zawarte na tym forum treści, Administracja ma prawo wyłączyć wszystkie opcje VIP Użytkownika i ograniczyć funkcjonalność jego konta, a w uzasadnionych przypadkach, zbanować konto Użytkownika. W przypadku zbanowania konta, nie przysługuje Użytkownikowi VIP prawo do żadnych roszczeń za wyjątkiem zgłoszeń opisanych w punkcie 17 regulaminu. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

30. Przemyśl decyzję dotyczącą wyłączenia konta. W każdym z przypadków, gdy złożony oraz zrealizowany zostanie wniosek dotyczący wyłączenia konta, status VIP, zostaje bezpowrotnie utracony, nawet w przypadku ponownego włączenia Twojego konta, będzie to już zwykłe, standardowe konto. Wniosek dotyczący wyłączenia konta, możesz wycofać do czasu, kiedy nie zostanie on jeszcze zrealizowany.

31. Integralną częścią regulaminu jest: Taryfikator punktów karnych
 

 

Usługa Bezterminowego Świadczenia Usług VIP

 

 

32. Na platformie ZKF świadczona jest usługa bezterminowych kont VIP dla ograniczonej grupy Użytkowników, którzy nabyli te usługi do 31 Grudnia 2014 roku, usługi te zostały włączone odręcznie, lub zostały przyznane jako nagroda w konkursie. Bezterminowe konta VIP, podlegają takim samym zapisom Regulaminu, jak okresowo- abonamentowe usługi VIP, Regulamin od 27 - 32 PKT.

 

33. Usługa Bezterminowego Świadczenia Usługi VIP zakupiona do 31 Grudnia 2014 roku, włączona przez Administratora Głównego odręcznie lub uzyskana poprzez zwycięstwo w konkursie, traci ważność w przypadku gdy Użytkownik posiadający w.w. usługę zażądał wyłączenia swojego konta, w poważny sposób naruszył zasady opisane w Regulamin 27 - 32 PKT, wziął udział w konkursie, a następnie zażądał usunięcia treści będącej podstawą do przyznania nagrody, w inny sposób znacząco ograniczył zawartość merytoryczną forum, przejawiającą się jako żądanie usunięcia wcześniej publikowanych galerii lub historii prawdziwych i treści te zostały na żądanie usunięte, lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z terminowego uregulowania należności wynikającej z zamówienia VIP usługi dla innego Użytkownika. W tak stwierdzonych przypadkach, Administrator Główny, zamienia usługę bezterminowego świadczenia, na usługę VIP z pozostałym okresem czterech dni.

 

Konsekwencje braku realizacji, lub braku odwołania

zamówienia konta VIP przez Użytkownika z Kontem Podstawowym

 

34. Zamówienie danych do przelewu w celu opłacenia konta VIP jest jednoznaczne z zamówieniem usługi. Użytkownicy przebywający w Grupach kont podstawowych, którzy złożyli zamówienie w Dziale Pomoc Departament "Aktywacja Konta VIP" lub poprzez kontakt za pomocą prywatnych wiadomości z Administratorem Głównym, którzy nie wywiązali się z realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, otrzymują powiadomienie o konieczności zakończenia zamówienia, poprzez dokonanie opłaty w nieprzekraczalnym terminie pięciu dni lub pisemną rezygnację z zamówienia, jako odpowiedź w złożonym zamówieniu Działu Pomoc, lub wiadomości prywatnej do Administratora Głównego.

 

35. Skrzynka wiadomości prywatnych Administratora Głównego, w przypadku składania tam zamówień na usługi VIP, pełni taką samą rolę jak Dział Pomoc, departament "Aktywacja Konta VIP".

 

36. Użytkownicy, o których mowa w PKT 34 Regulaminu Forum, którzy nie dokonali płatności za zamówienie lub nie zrezygnowali pisemnie z zamówienia w terminie pięciu dni od daty dostarczenia przypomnienia o zamówionej usłudze, otrzymują wpis negatywny do wewnętrznej bazy wiarygodności Użytkownika ASWU, oraz tracą dostęp do usługi "ZK Czat" w trybie weekendowym, do czasu realizacji zaległego zamówienia.

 

37. Odwołanie zamówienia po przekroczeniu terminu o którym mowa w PKT 36 Regulaminu Forum, nie będzie skutkowało usunięciem wpisu negatywnego w wewnętrznej bazie ASWU, nie będzie również skutkowało przywróceniem usługi "ZK Czat" w trybie weekendowym.

 

38. Usunięcie negatywnego wpisu oraz przywrócenie usługi "ZK Czat" w trybie weekendowym, gdy zastosowano PKT 36 Regulaminu Forum, stosuje się tylko w przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto Podstawowe złoży ponowne, nowe zamówienie VIP Usługi a następnie opłaci tą usługę w wyznaczonym 14 dniowym terminie.

 

39. Każdemu Użytkownikowi posiadającemu Konto Podstawowe, który ponownie nie uiścił w przysługującym 14 dniowym terminie opłaty za drugie, lub kolejne złożone zamówienie usługi VIP, zostanie dodany drugi negatywny wpis do wewnętrznej bazy wiarygodności Użytkownika ASWU, oraz nałożone zostanie ograniczenie funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

 

40. Wszystkie kwestie sporne które nie zostały objęte tym regulaminem, rozpatruje Administrator Główny jako instancja najwyższa. Od ostatecznej decyzji Administratora, nie przysługuje Użytkownikowi żadne odwołanie.

 

--------------------------

--------------------------


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 Użytkowników, 0 Gości, 0 Anonimowych Użytkowników