Regulamin - Cuckold Skocz do zawartości

Regulamin

-----------------------------------------

Regulamin Forum

--------------------------

 

Zapoznaj się również z Polityką Prywatności.

1. Na Forum, mogą przebywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Jeżeli nie masz ukończonego 18 roku życia, natychmiast opuść to Forum i zaprzestań w tym momencie procesu rejestracji lub, jeśli jesteś Użytkownikiem niezarejestrowanym, zaprzestań odwiedzania i przeglądania tego Forum. To Forum zawiera treści erotyczne dozwolone wyłącznie od 18 roku życia. Użytkowanie Forum w tym pierwsze logowanie, oznaczają akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Każdy Użytkownik, który świadomie łamie ten Regulamin podlega karze ograniczenia funkcjonalności konta a w uzasadnionych przypadkach konto Użytkownika zostanie zbanowane. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

2. Należy dobrze zapoznać się z tematyką działów. Tworzenie nadmiernej ilości treści nie dotyczących tematu danego forum, może spowodować usunięcie tych treści przez Moderatorów bez uprzedzenia Użytkowników o tym fakcie. W uzasadnionych przypadkach, funkcjonalność konta Użytkownika, może zostać ograniczona. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

3. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu nowego konta, potwierdzeniu adresu email zostaje automatycznie przeniesiony do grupy, wymagającej aktywacji. Ponadto, każdy Użytkownik który znajduje się w grupie wymagającej aktywacji, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta podstawowego, wnosi składkę na utrzymanie serwera. Specyfikacja kont dostępnych na forum Cuckoldplace, dostępna jest w dziale "Aktywacja & Składki". Wszyscy Użytkownicy przebywający w grupie wymagającej aktywacji, nie są zobowiązani do podejmowania jakichkolwiek działań, podawania jakichkolwiek danych osobowych oraz wnoszenia składki. Konta Użytkowników, którzy nie wnieśli składki w wyznaczonym 5 dniowym terminie od momentu złożenia wniosku o aktywację konta, są usuwane najpóźniej 6 dni od rejestracji. Konta Użytkowników, którzy po rejestracji nie złożyli wniosku o aktywację konta, są usuwane po upływie jednego dnia.

 

4. Z chwilą wniesienia składki, każdy Użytkownik zostaje przeniesiony do Grupy "Potwierdzony". Z Grupy tej zobowiązany jest dokonać wyboru swoich Preferencji, co stanowi czynność obowiązkową. Po dokonaniu wyboru, aktywowana jest na próbny okres subskrypcja VIP, wynosząca 4 dni, lub w przypadku uiszczenia wyższej składki na utrzymanie serwera, na okres 181 lub 366 dni. Po tym okresie o ile Użytkownik nie przedłuży działania konta VIP, następuje automatycznie przeniesienie z powrotem do Grupy konta podstawowego. Pamiętaj że dokonując wyboru Grupy Preferencji, określasz lub określacie siebie a nie Grupę osób poszukiwanych. Administrator wymaga poprawnego określenia swojej Grupy Preferencji w tym kroku, jednocześnie informując że nie będzie można już później dokonać zmiany konta określanego jako "Konto Jednoosobowe" w konto "Pary" oraz na odwrót. Użytkownicy, którzy wykorzystali już możliwość dokonania pierwszego wyboru z Grupy "Potwierdzony" mogą przenosić się później do Grup w systemie Preferencji wyłącznie w obszarze kont "Jednoosobowych" lub "Kont Pary".

 

5. Surowo zabrania się, dokonywania zmian kosmetycznych Profilu, które zostało na wstępie określone jako "Jednoosobowe" mających na celu postrzeganie konta "Jednoosobowego" jako "Konto Pary" i poprawianie danych w ten sposób jest niedopuszczalne . Administrator Główny informuje ponadto, że tak zmodyfikowany Profil, nie uprawnia Użytkownika do zgłoszenia dwóch osób na liście zlotowej. Z chwilą gdy Administrator Główny, lub Junior Administrator odnajdą konto na którym stwierdzono wyżej wymienione uchybienia, wzywają jednorazowo Użytkownika do przywrócenia właściwych opisów. Jeżeli Użytkownik nie zmodyfikuje swojego Profilu w wymaganym czasie, Administrator Główny lub Junior Administrator, mają prawo ograniczyć funkcjonalność takiego konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

 

6. Opcje "Rozdzielności oraz Scalania Kont" są integralną częścią zasad oraz Regulaminu.


7. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania forum, można umieszczać wyłącznie w sekcji Pomoc, departament "Uwagi dotyczące Forum" lub "Propozycje nowych funkcji". Zabrania się podejmowania tematów dotyczących funkcjonowania, budowy działów, nakładanych kar lub składek w działach tematycznych forum lub na Shoutbox, chyba że Administrator przedłożył temat do dyskusji na forum publicznym, na Shoutbox, lub udzielił zgody na taką publikację lub wypowiedzi. Niezastosowanie się do tego podpunktu, uprawnia Administrację do nałożenia kary w postaci ograniczenia funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

8. Zabrania się posiadania dwóch lub więcej kont przez jednego Użytkownika a w przypadku wykrycia próby zarejestrowania nowego konta Użytkownika, gdy wcześniejsze konto zostało zbanowane na wskutek rażącego złamania postanowień Regulaminu, aktywacja nie zostanie przeprowadzona. Nadesłane składki na utrzymanie serwera, nie podlegają zwrotowi.

9. Surowo zabrania się publikowania treści zabronionych przez Polskie Prawo. Zabrania się zamieszczania linków do stron w których Polskie Prawo jest łamane. Ponadto, zabrania się publikowania treści rasistowskich, antypaństwowych, obrażających orientacje seksualne, godność i prywatność Użytkowników forum, spamu, oraz ujawniania loginów, haseł oraz treści za które operator żąda opłaty. Użytkownicy którzy nie zastosują się do tego podpunktu będą ukarani ograniczeniem funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

10. Wszelkie skargi na Moderatorów, są przyjmowane tylko i wyłącznie w dziale Pomoc, departament "Uwagi dotyczące Moderatorów". Administrator rozpatrzy wszystkie skargi, które zostały złożone jako prawidłowy i uzasadniony wniosek. Administrator oraz Moderatorzy nie przyjmują wniosków dotyczących żadnych działań za pomocą komunikacji prywatnej oraz jako tematy na publicznym forum. Wszystkie w ten sposób złożone zażalenia, mogą być usunięte bez odpowiedzi i zarówno Administrator jak i Moderatorzy, nie mają żadnego obowiązku odnosić się do tak złożonej skargi. Ponadto, zażalenia złożone w formie publicznego tematu na forum, lub jako wypowiedzi na Shoutbox, są traktowane jak naruszenie regulaminu forum, co uprawnia Administratora do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

11. Tematy zapoczątkowane przez Użytkowników w niewłaściwym dziale, a sklasyfikowane jako seks ogłoszenia, mogą być bez zapowiedzi przenoszone do działu "Seks Ogłoszenia Cuckold" i zamykane, zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem działu "Seks Ogłoszenia Cuckold" bez dodatkowych konsekwencji. Administracja Cuckoldplace, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posty powitalne Użytkowników, którzy dokonują nieregulaminowych wpisów.

12. Tematy zapoczątkowane przez Użytkowników w niewłaściwym dziale, a sklasyfikowane jako niezapowiedziana reklama, mogą być bez zapowiedzi ukrywane lub usuwane przez Administratora lub Moderatorów. Administracja Cuckoldplace, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezapowiedziane posty Użytkowników w charakterze reklamy.

13. Nazwa Użytkownika oraz tytuł nie może być wulgarny, obraźliwy, nie może być reklamą lub kryptoreklamą, promocją marki, adresem strony www, imieniem i nazwiskiem lub rozpoznawalną daną osobową, przypadkową kombinacją cyfr lub liter oraz adresem mail. Ponadto Nazwa Użytkownika oraz tytuł, nie może wskazywać na rangę której Użytkownik na forum nie posiada, np status Administratora, Moderatora. W przypadku gdy Administrator stwierdzi naruszenie tej zasady, może ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia lub modyfikacji konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

14. W przypadku gdy Użytkownik uiści składkę VIP na utrzymanie serwera, wówczas nazwa wyświetlana konta oraz publikowane na forum oraz Shoutbox treści, mogą być promocją marki, reklamą, lub kryptoreklamą, jednak pod warunkiem, że Użytkownik jako reklamy, używa własnego Profilu, publikowanych przez siebie statusów, lub własnych, zapoczątkowanych przez siebie tematów, przez siebie stworzonego bloga lub we własnej Grupie Dyskusyjnej. Zabrania się dopisywania treści o charakterze reklamy do tematów zapoczątkowanych przez innych Użytkowników na forum, na ich blogach, w ich Grupach Dyskusyjnych, lub jako odpowiedzi do publikowanych przez nich statusów. W przypadku gdy Administrator stwierdzi naruszenie tej zasady, może ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.Etyka I Bezpieczeństwo

15. Ze względów bezpieczeństwa oraz w trosce o ochronę danych, surowo zabrania się publikowania zdjęć z widoczną twarzą lub innymi szczegółami które mogą ułatwić rozpoznanie osoby widniejącej na zdjęciu. Zdjęcia, mogą być publikowane wyłącznie w formie ocenzurowanej (zasłona na twarzy) i wyłącznie za zgodą i w pełnej świadomości osoby lub osób na nich widniejących. W przypadku złamania tego podpunktu przez Użytkownika, Administrator lub Moderator, bezzwłocznie usunie zdjęcia bez cenzury, lub zdjęcia opublikowane w oczywisty sposób bez zgody i wiedzy osób na nich widniejących. W niektórych przypadkach, może ponadto ograniczyć funkcjonalność konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

Rozporządzenie RODO

oraz prawo do bycia zapomnianym

 

15 A. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych jest dhosting.pl Sp. z o.o.. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018.

 

16. Usuwanie konta oraz danych. Użytkownikom przysługuje na żądanie prawo do pełnego usunięcia danych, rozumianych przez rozporządzenie RODO, jako dane osobowe. Aby usunąć swoje konto oraz wszystkie dane i publikowane na Forum Cuckoldplace treści, należy wysłać wniosek do Działu Pomoc, wybierając dowolny dział zgłoszeniowy, można ponadto skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego dla niezalogowanych Użytkowników. Po usunięciu danych, Administrator przechowuje wyłącznie anonimowe dane statystyczne.

 

17. Wyłączanie konta z możliwością późniejszego włączenia. W przypadkach, w których Użytkownik nie żąda pełnego usunięcia danych, konta wyłącza się pozostawiając opublikowane na Forum Cuckoldplace treści. Podczas wyłączania konta, ukrywane są dane, które zgodnie z rozporządzeniem RODO, są daną osobową i mogą przyczynić się do rozpoznania Użytkownika. Operacje wyłączenia kont, przeprowadzane są w dziale Pomoc, w departamencie "Chcę wyłączyć swoje konto" oraz za pomocą formularza kontaktowego.
 

 

17 A. Częściowe usunięcie danych. Użytkownik ma prawo do usunięcia własnych tematów z działów chronionych którymi są "Galerie i Filmy Użytkowników" oraz "Nasze Historie Prawdziwe" bez potrzeby wnioskowania o usunięcie lub wyłączenie konta. W złożonym wniosku wskazuje zakres danych z wyżej wymienionych działów, które podlegać mają usunięciu. Użytkownik który chce usunąć swoją bezpieczną treść, wysyła wniosek do Działu Pomoc, departament "Usuń- Galerie i Filmy" oraz "Usuń- Historie Prawdziwe".

 

18. Konta które wcześniej zostały całkowicie i wraz z treścią usunięte na żądanie, nie podlegają ponownemu włączeniu, wskutek braku jakichkolwiek zachowanych danych.
 

18 A. Ponowne włączenie wcześniej wyłączonego konta. Użytkownik, który nie zdecydował się na pełne usunięcie danych a jedynie złożył wniosek dotyczący wyłączenia jego konta, i wysłał wniosek dotyczący ponownego włączenia tego konta, uiszcza opłatę w wysokości 3- krotnej stawki aktywacji konta podstawowego. Jeżeli wyłączone konto, było kontem VIP, Użytkownik bezpowrotnie traci prawo do nabytych wcześniej usług. Ponownie włączone konto, będzie kontem podstawowym. Aby ponownie uruchomić usługi VIP, należy je ponownie wykupić.

 

19. Użytkownik którego konto zostało na forum zbanowane, może usunąć swoje dane identycznie jak w  punkcie 16 Regulaminu Forum, wykorzystując do kontaktu z Administratorem  "Formularz kontaktowy" dostępny dla Użytkowników niezalogowanych. Ze względów bezpieczeństwa oraz w trosce o prawidłowe rozpatrywanie zgłoszeń, Administrator rozpatrzy wyłącznie te wnioski email, które zostały wysłane za pomocą tego samego adresu mail, który został zadeklarowany w Profilu zbanowanego Użytkownika. Administrator Główny rozpatrzy bezzwłocznie wszystkie wnioski przesłane tą drogą.

20. Nie przyjmuje się wniosków dotyczących wyłączania kont, usuwania kont oraz usuwania danych, zgłoszonych przez Użytkownika w imieniu innego Użytkownika. Wnioski tego typu, mogą być składane wyłącznie osobiście w dziale Pomoc. Administracja Cuckoldplace, nie rozpatruje i nie odpowiada na wnioski które zostały wysłane w sposób nieprawidłowy lub wysłane przez Użytkownika, którego dane nie dotyczą.

 

Obowiązki oraz prawa posiadacza konta

21. Obowiązuje całkowity zakaz publikowania negatywnych a w szczególności uznanych za obelżywe, komentarzy w Galeriach Pań, oraz odnoszące się do ich wypowiedzi w pozostałych działach na Cuckoldplace które opublikowała Pani lub inni Użytkownicy w jej imieniu. Nie zastosowanie się do tego podpunktu, skutkuje ograniczeniem funkcjonalności konta, wyłączeniem, trwałym usunięciem lub zbanowaniem konta. Dopuszcza się wyłącznie pozytywne lub neutralne komentarze pod adresem Pań w przedstawiających je galeriach lub opisujących je tematach w pozostałej części forum.

 

21 A. Punkt 20 Regulaminu nie obowiązuje i nie dotyczy sytuacji w której Pani życzy sobie wszelkich komentarzy, dopuszcza komentarze negatywne oraz wulgarne i w sposób jednoznaczny pisze o tym, wystawiając swoje zdjęcia na pokaz lub godzi się w sposób jawny na wulgarne lub negatywne opinie pod swoim adresem.

22. Zabrania się na wszystkich Forach Cuckoldplace publicznego ujawniania treści prywatnych Użytkowników, publicznego cytowania w całości lub we fragmentach tych treści, publicznych komentarzy dotyczących wszelkich wspólnych działań, zdradzania miejsc pobytu, danych osobowych, bez pozwolenia Użytkownika którego te treści lub dane dotyczą. Nie zastosowanie się do tego podpunktu, skutkuje ograniczeniem funkcjonalności konta. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

23. Zabrania się na wszystkich Forach Cuckoldplace, poprawiania pisowni Użytkowników przejawiające się jako publiczne zwracanie uwagi w topikach na błędy stylistyczne lub ortograficzne. Nie zastosowanie się do tego punktu, uprawnia Administrację do ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

24. Wszystkie systemy dodatkowe zainstalowane na forum Cuckoldplace, objęte są tym samym Regulaminem Forum. Wyjątek stanowi fakt samodzielnej administracji i moderacji wpisów, notatek oraz komentarzy przez założyciela bloga lub Grupy Dyskusyjnej. Administratorzy mają takie same prawa do wglądu oraz edycji bloga lub Grupy jak jego Użytkownik- Założyciel, jednak nigdy nie używają tych możliwości bezzasadnie, jedynie w przypadku naruszeń tego Regulaminu. W dalszym ciągu mają prawo usunąć bloga, Grupę, notatkę lub komentarz jeżeli ten narusza Regulamin Forum.

25. Punktacja "zdradki" nie jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce i pozyskanie tych środków może odbywać się wyłącznie poprzez pisanie postów na Forum, może być to wygrana w wirtualnej loterii Forum, lub dotacja od Administratora. Użytkownik nie ma prawa odsprzedawać lub kupować środków "zdradek" za pomocą prawdziwych środków płatniczych. Stwierdzenie takiego faktu oznacza natychmiastowe zbanowanie konta Użytkownika. W takim przypadku, Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo odwołania.

26. NA całej platformie Cuckoldplace zabrania się podczas rejestracji nowych kont oraz logowań do istniejących kont, używania adresów poczty tymczasowej, adresów email nieistniejących, zablokowanych lub porzuconych. W przypadku stwierdzenia takiego adresu w profilu Użytkownika, Administrator ograniczy funkcjonalność takiego konta. Dokonując zmiany adresu mail w swoim Profilu, upewnij się że podajesz właściwy adres email. Pamiętaj że operacje na koncie przeprowadzane na podstawie zgłoszeń za pomocą Formularza Kontaktowego i zlecane tą drogą zgłoszenia, są możliwe do przeprowadzenia wyłącznie za pomocą adresu mail, który jest zadeklarowany w koncie.

 

Konta VIP oraz komunikator ZK Czat

 

27. Administracja dołoży wszelkich starań, aby funkcjonowanie kont VIP odbywało się bezawaryjnie. Użytkownicy VIP, mają pierwszeństwo zgłoszeń i nie obowiązuje ich dział Pomoc. Mogą używać do zgłaszania swoich problemów kanałów wiadomości prywatnej z Administracją. Zgłoszenia Użytkowników z aktywnym VIP, są rozpatrywane priorytetowo z pominięciem kolejki zgłoszeń.

28. Właściciele kont VIP, jako jedyni, uprawnieni są do publikowania ogłoszeń o charakterze reklamy, komercyjne (np płatny sex) lub ogłoszeń nie związanych z działalnością forum, w dziale ogłoszeń, na swoich blogach, swoich grupach dyskusyjnych, oraz w publikowanych przez siebie statusach.

29. W przypadku poważnych naruszeń Regulaminu, takich jak rozsyłanie spamu na forum publicznym lub poprzez kanały komunikacji prywatnej, rozsyłania gróźb karalnych, wulgarnych komentarzy pod adresem Użytkowników, w szczególności Hot Wife, w przypadku publicznego komentowania działań Administracji, zdradzania publicznie poufnych informacji wynikających z korespondencji prywatnej oraz innych poważnych naruszeń będących jawnym atakiem na społeczność Cuckoldplace lub zawarte na tym forum treści, Administracja ma prawo wyłączyć wszystkie opcje VIP Użytkownika i ograniczyć funkcjonalność jego konta, a w uzasadnionych przypadkach, zbanować konto Użytkownika. W przypadku zbanowania konta, nie przysługuje Użytkownikowi VIP prawo do żadnych roszczeń za wyjątkiem zgłoszeń dotyczących usunięcia danych, opisanych w punkcie 16 Regulaminu. W przypadku gdy funkcjonalność konta została ograniczona, w celu odblokowania pełnej funkcjonalności konta, Użytkownik musi wysłać zgłoszenie do Działu Pomoc, departament "Moje konto zostało ograniczone". Administrator rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku.

30. Przemyśl decyzję dotyczącą wyłączenia konta. W każdym z przypadków, gdy złożony oraz zrealizowany zostanie wniosek dotyczący wyłączenia konta, status VIP, zostaje bezpowrotnie utracony. Nawet w przypadku ponownego włączenia Twojego konta, będzie ono kontem podstawowym. Wniosek dotyczący wyłączenia konta, możesz wycofać do czasu, kiedy nie zostanie on jeszcze zrealizowany.

31. Integralną częścią regulaminu jest: Taryfikator punktów karnych
 

 

Usługa Trwałego Świadczenia Usług VIP

 

 

32. Na platformie Cuckoldplace, w ramach Promocji, istnieją trwałe konta VIP dla ograniczonej grupy Użytkowników, którzy opłacili składki na utrzymanie serwera do dnia 31 Grudnia 2014 roku, usługi te zostały włączone odręcznie, lub zostały przyznane jako nagroda w konkursie. Trwałe konta VIP, podlegają takim samym zapisom Regulaminu, jak wszystkie inne konta Użytkowników na Forum Cuckoldplace. Usługa Trwałego Świadczenia Usług VIP, świadczona jest  maksymalnie 5 lat od daty wniesienia opłaty aktywacyjnej.

 

33.  Jeśli nie wygasł czas świadczenia usługi wykazany w punkcie 32 Regulaminu, Trwałe konto VIP traci ważność w przypadku gdy Użytkownik  zażądał usunięcia lub wyłączenia swojego konta, wziął udział w konkursie, a następnie zażądał usunięcia treści będącej podstawą do przyznania nagrody, w inny sposób znacząco ograniczył zawartość merytoryczną forum, przejawiającą się jako żądanie usunięcia wcześniej publikowanych galerii lub historii prawdziwych i treści te zostały na żądanie usunięte, lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z terminowego uregulowania składki na utrzymanie serwera, wynikającej z zamówienia VIP konta dla innego Użytkownika. W tak stwierdzonych przypadkach, Administrator Główny, zamienia usługę bezterminowego świadczenia, na usługę VIP z pozostałym okresem czterech dni.

 

34. Wszystkie kwestie sporne które nie zostały objęte tym Regulaminem, rozpatruje Administrator Główny w departamentach zgłoszeń Działu Pomoc, lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

--------------------------

--------------------------

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.